Dječja smotra međimurskih popevki 2013

Napisao : 29.04.2009. |

Djecja smotra medimurskih popevki

- SVETI MARTIN NA MURI; 04. svibnja 2013. -

PROGRAM ŠESTE DJEČJE SMOTRE MEĐIMURSKIH POPEVKI

 1. DJEČJI VRTIĆ SMJEŠKO, Sveti Martin na Muri

pjesma : Ljubav se ne trži

izvođači :  mješovita dječja skupina

pripremila : Ljiljana Slamek

 

 1. DJEČJI VRTIĆ SUNČEKO, Selnica

pjesma : Zginula je pikuša

izvođači : Fran Bistrović, Petra Varšić

pripremila : Jasmina Hoblaj

 

 1. DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, Mursko Središće

pjesma : Da nam pak dojde to vreme

izvođačica : dječja pjevačka skupina

pripremili : Spomenka Cilar, Nikolina Gogić

pratnja : tamburaški sastav KUD-a Mura; voditelj : Slavko Bregović

 

 1. 4.      OŠ SELNICA, Selnica

pjesma : Leti ftiček leti

izvođač : Marija Magdalena Kočila; Danica Levačić

pripremila : Ružica Jalšovec

 

 1. OŠ I.G.KOVAČIĆA, Sv. Juraj na Bregu

pjesma : Vuprem oči

izvođač : mješovita dječja pjevačka skupina

pripremili : Gordana Kolarić, Jelena Grubić

 

 1. OŠ Sveti Martin na Muri

pjesma : Ftiček veli

izvođači : Ivana Rešetar, Domagoj Fajfar, Kaja Novak, Una Jurović

pripremio : Stjepan Horvat

pratnja : tamburaška grupa OŠ; voditelj : Stjepan Horvat

 

 1. KUD Kaštel, Pribislavec          

pjesma : Vrapček se je ženil

izvođačica : Rebeca Hajdarović

pripremili : Aleksandra Oreški, Alenka Oreški

 

 1. KUD Mačkovec, Mačkovec

pjesma : Zginula je pikuša

izvođači : dječja mješovita pjevačka skupina

pripremio : Ivan Ujlaki

pratnja : tamburaški sastav KUD-a; voditelji : Davor Toplek, Zoran Ratajec

 

 1. KU Seljačka sloga, Prelog

pjesma : Da nam pak dojde to vreme

izvođačica : Eva Petković

pripremila : Nataša Novak

 

GOSTI :

KUD JOSIPOVAC; Josipovac

 

 1. KUU Zasadbreg, Zasadbreg

pjesma : Prvo leto služim

izvođači : mlađa dječja pjevačka skupina

pripremila : Barbara Kneklin

pratnja : mlađi tamburaški sastav KUU; voditelji : Denis Korunić, Karlo Perhoč

 

 1.  pjesma : Tam daleko

izvođači : starija dječja ženska pjevačka skupina

pripremila : Barbara Kneklin

pratnja : bisernica (Lea Perhoč); voditelji : Denis Korunić, Karlo Perhoč

 

 1. pjesma : Đurđevska rosa

izvođači : Karla Šoštarić

pripremila : Barbara Kneklin

pratnja : bisernica (Lea Perhoč); voditelji : Denis Korunić, Karlo Perhoč

 

 1. HKUU Sveti Martin, Sveti Martin na Muri

pjesma : Kaj se pripetilo

izvođač : dječja ženska vokalna skupina

pripremio : Stjepan Horvat

 

 1. KUU Žiškovec, Žiškovec

pjesma : Srečali smo mravlju

izvođači : dječja mješovita pjevačka skupina

pripremile : Mihaela Munđar, Katrin Kotur

pratnja : tamburaški sastav KUU, voditelj : Nikola Kraljić

 

 1. HKUD Goričan, Goričan

pjesma : Vehni, vehni fijolica

izvođačica : Marta Bašnec

pripremio : Andrija Ribić

pratnja : tamburaški sastav HKUD Goričan (Andrija Ribić)

 

 1.  pjesma : Svetel mesec

izvođačica : Sintia Marton

pripremio : Andrija Ribić

pratnja : tamburaški sastav HKUD Goričan (Andrija Ribić)

 

 1.  pjesma : Na Ivanje

izvođačica : Katarina Beti

pripremio : Andrija Ribić

pratnja : tamburaški sastav HKUD Goričan (Andrija Ribić)

 

 1. KUD Katruže, Ivanovec

pjesma : Raca plava po Dravi

izvođači : pjevačka skupina „Ivančice“

pripremila : Natalija Guterman – Vuk

      

 1.  pjesma : Divojka se je po vrtu šietala

izvođačica : Antonija Jurinec

pripremila : Natalija Guterman – Vuk

 

 1. KUD Mačkovec; Mačkovec

pjesma : Ftičice vu zraku najte mi letati

izvođač : mlađa ženska pjevačka skupina

pripremila : Marina Grahovec

pratnja : tamburaški sastav KUD-a; voditelji : Davor Toplek, Zoran Ratajec

 

 1. DRUŠTVO HORVATA KRE MURE, Totszenmarton

pjesma : Vu šumici

izvođač :  Alex Kozma

pratnja : tamburaški sastav Sumartonski lepi dečki

nema komentara do sada.

Komentiranje nije omoguceno.

|

Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins