PROGRAM PETE DJEČJE SMOTRE MEĐIMURSKIH POPEVKI

Napisao : 29.04.2012. | Najave

- SVETI MARTIN NA MURI; 05. svibnja 2012 -

1. DJEČJI VRTIĆ SMJEŠKO, Sveti Martin na Muri

pjesma : Tu pak tam
izvođači : mješovita dječja skupina
pripremila : Klementina Vodušek

2. DJEČJI VRTIĆ SUNČEKO, Selnica

pjesma : Oj, Suza, Suzena
izvođači : Nika Baumgartner, Luna Sakač
pripremila : Krunoslava Sklepić

3. DJEČJI VRTIĆ RIBICA, Žabnik, Sveti Martin na Muri

pjesma : Mamica su štrukle pekli
izvođači : Maša Pregelj, Sara Toth, Ana-Maria Bogdan
pripremila : Nina Jambrošić
pratnja : Stjepan Horvat (harmonika)

4. DJEČJI VRTIĆ MAVRICA, Odranci, Slovenija

pjesma : Šetala se lepa Mara

izvođačica : Elina Balažic
pripremila : Nataša Tomšić
pratnja : Viktor Marič, Beatriz Balažic (harmonika i violina)

5. IVANA ŽULIĆ & VINKA SILADI

pjesma : Vrapček

pripremila : Mira Bratuša
pratnja : Maja Magdalenić

6. GLORIA KOVAČ

pjesma : Zrasla mi je ruža

pripremila : Željko Grahovec
pratnja : Željko Grahovec

7. KUD Kaštel, Pribislavec

pjesma : Cin, can cvrgudan

izvođači : mješovita pjevačka dječja skupina
pripremila : Marko Belec, Aleksandra Oreški

8. OŠ SELNICA, Selnica

pjesma : Večer

izvođač : Marija Magdalena Kočila
pripremila : Lenči Rihtarec; Julijana Kočila

9. OŠ I.G.KOVAČIĆA, Sv. Juraj na Bregu

pjesma : Međimurje kak si lepo zeleno

izvođač : mješovita dječja pjevačka skupina
pripremila : Gordana Kolarić, Jelena Grubić

10. KUU Zasadbreg, Zasadbreg

pjesma : Oj, Suza, Suzena

izvođači : mlađa dječja ženska pjevačka skupina
pripremila : Barbara Kneklin
pratnja : tamburaški sastav ; voditelji : Denis Korunić, Karlo Perhoč

11. Tak veliju stora mama

izvođači : starija dječja ženska pjevačka skupina

pripremila : Barbara Kneklin
pratnja : tamburaški sastav : Denis Korunić, Karlo Perhoč

12. HKUU Sveti Martin, Sveti Martin na Muri

pjesma : Protuletje nam dohaja

izvođač : dječja ženska vokalna skupina
pripremio : Stjepan Horvat

13. DRUŠTVO HORVATA KRE MURE, Totszenmarton

pjesma : Mura, Mura

izvođač : Alex Kozma

14. Ružica sem bila

izvođačica : Kitti Schevelik

pripremili : Društvo Horvata kre Mure

15. KUD Podturen, Podturen

pjesma : Kosec kosi

izvođačica : Marta Jalšovec
pripremila : Verica Novak
pratnja : tamburaški sastav (voditelj Nikola Kraljić)

16. KUD Mačkovec, Mačkovec

pjesma : Čuk sedi

izvođači : mlađa dječja mješovita pjevačka skupina
pripremila : Ivan Ujlaki, Daria Nemec
pratnja : tamburaški sastav ; voditelji : Davor Toplek, Zoran Ratajec

17. Ftičice vu zraku najte mi letati

izvođači : starija dječja ženska pjevačka skupina

pripremila : Marina Grahovec
pratnja : tamburaški sastav : Davor Toplek, Zoran Ratajec

18. KUU Žiškovec, Žiškovec

pjesma : Špengljarska igra

izvođači : dječja mješovita pjevačka skupina
pripremile : Mihaela Munđar, Katrin Srša
pratnja : tamburaški sastav KUU, voditelj : Nikola Kraljić

19. HKUD Goričan, Goričan

pjesma : Listeka sam pisala

izvođačica : Marton Sintia
pripremio : Andrija Ribić
pratnja : tamburaški sastav HKUD Goričan (Andrija Ribić)

20. Međimurje kak si lepo zeleno

izvođačica : Marta Bašnec
pripremio : Andrija Ribić
pratnja : tamburaški sastav HKUD Goričan (Andrija Ribić)

21. KUD Katruže, Ivanovec

pjesma : Rožica sem bila

izvođači : Emili Novak
pripremila : Natalija Guterman – Vuk

22. Međimurje, kak si liepo zeleno

izvođači : Antonija Jurinec

pripremila : Natalija Guterman – Vuk

23. KUD Sveti Jeronim, Štrigova

pjesma : Orač

izvođačica : Gabriela Novak
pripremila : Nora Nemec

1 komentar do sada.